Changelog

augustus 2023

Changelog TSMS 09.06.02

Fixes en verbeteringen

 • Zeldzame bottleneck tussen Server en agent opgelost
____________________

juni 2023

Changelog TSMS 09.06.01

Fixes en verbeteringen

 • Bij verandering in de chronologische volgorde van de mail tussen TSMS email Agent en TSMS Server, blijft de status in de TSMS Show voortaan correct.
____________________

februari 2023

Changelog TSMS 09.06.00

Nieuwe feature

 • Two Factor Authentication toegevoegd. Met behulp van TOTP (time-based one-time password) wordt een tijdelijke inlogcode m.b.v. een algoritme gegenereerd, hierbij wordt de tijd gebruikt als één van de authenticatie factoren. Het is gratis in gebruik en een internet connectie is niet nodig.
 • Update van Agents kan nu ook via een beveiligde verbinding
Screenshot: Upgrade Agents
 • De ‘Persoonlijke Instellingen’ hebben een nieuwe layout gekregen en zijn verhuisd van het Normal User Menu naar de rechter bovenkant van het scherm.
Screenshot: Persoonlijke instellingen

Fixes en verbeteringen

TSMS Show

 • In de ‘TSMS show/ Details’ kan per systeem de huidige en historie meldingen worden bekeken. Ook zijn van verschillende elementen, zoals bijvoorbeeld cpu, geheugen, in- en outbound, grafieken te zien. Vanaf nu staan onder de grafieken de correcte en beter leesbare gemiddelde, max en minimale waardes.

Dashboard

 • Verbetering in het verschuiven van dashitems en enkele visuele verbeteringen

Sjablonen

 • Bij toevoegen van een vakantiedag in ‘Super User/sjablonen’ komt bij foutief invullen van de datum een melding.

Inventaris

 • In ‘Super User/ Inventaris’ staan alle componenten. Hier kan ook ingesteld worden welke rechten welke gebruikersgroepen hebben bij een component en de netwerkinstellingen. Er is een automatische reload elke 30 seconden en vanaf nu is er ook een ‘refresh’ knop.
 • Componenten kunnen naast hun systeemnaam ook een alias krijgen. Deze alias is natuurlijk ook te wijzigen, als dat gewenst is. De nieuwe alias wordt vanaf nu meteen ook in de ‘ Globale instellingen/Event Log’ overgenomen.

TSMS Admin

 • In ‘TSMS Admin’ is ‘Agent Upgrade’ gewijzigd in ‘Agent Software’. Hier is voor gebruikersgemak een knop ‘Download’ gekomen. Hiermee kan een geselecteerde agent.zip opgeslagen worden op je eigen systeem.
Screenshot: Agent Software
 • In de ‘TSMS Admin/ software’ is een listbox met de ‘beschikbare upgrades’. Deze wordt niet meer binnen 3 seconden ingeklapt.

Mappen

 • In grote omgevingen is het handig om systemen in mappen te groeperen. Zo kunnen bijvoorbeeld alle Linux systemen in 1 map geplaatst worden. In de show wordt dan alleen de map weergegeven, dit is voor beheer overzichtelijker. Natuurlijk kan hij voor het overzicht ook uitgeklapt worden in de Show, zodat alle systemen zichtbaar zijn. Vanaf nu is het mogelijk om de naam van de ‘Map’ te wijzigen, als hij eenmaal is aangemaakt.
Screenshot: mappen

Personal settings

 • Voor de gebruiker met alleen kijkrechten is voor de duidelijkheid de kolom met groepen met mutatierechten verwijdert in de ‘groepen en componenten’ onder de ‘account instellingen’.
 • Gebruikers kunnen vanaf nu een tijdelijk account krijgen. Bij het aanmaken of wijzigen van een gebruiker is het mogelijk om een start- en/of einddatum in te voeren.

Overige

 • Security verbetert.
 • De monitoring op een component kan (tijdelijk) uitgezet worden. Dit is bijvoorbeeld handig bij werkzaamheden aan de component. In de User Interface staat nu duidelijk wanneer de monitoring van de Agent uit staat.
 • In tabellen met veel gegevens, zoals bijvoorbeel de ‘meldingen‘ in ‘rapportages, is het mogelijk on maar een vorige en volgende pagina te gaan. De laatst bezochte pagina wordt vanaf nu onthouden. Tevens is in de tabellen de mogelijkheid om naar ‘vorige’ en ‘volgende’ in respectievelijk de eerste en laatste pagina verwijdert.
 • Borging dat een groep niet verwijdert kan worden, als deze groep als enige nog wordt gebruikt bij systeemgroepen, 2 Factor Authentication of de backup.
 • De karakters ‘–’ en ‘_’ worden voortaan geaccepteerd in de usernaam en groepsnaam.
 • Melding als er geen ‘Beschikbare Scherm’ is gekozen bij het aanmaken van een watch user.
 • Melding in plaats van popup als in de ‘inventaris’ de monitoring uit wordt gezet van een agent.
 • In ‘TSMS Admin/ Agent Software’ is een venster met log informatie over agent upgrades. Dit venster is verbreedt.
 • De teskt ‘Sign in’ bij eerste keer inloggen gewijzigd in ’log in’.
 • Verder nog kleine tekstuele en visuele verbeteringen.
____________________

januari 2023

Changelog TSMS 09.05.14

Fixes en verbeteringen

 • Status van een email Agent wordt correct weergegeven, ook als er vertraging in de mail tussen TSMS email Agent en TSMS Server is, waardoor de mail in verkeerde volgorde binnenkomt.
____________________

januari 2023

Changelog TSMS 09.05.13

Fixes en verbeteringen

 • Vergroting van de inode waarde in de monitoring.
____________________

november 2022

Changelog TSMS 09.05.12

Nieuwe feature

 • Ondersteuning voor moderne authenticatie met Microsoft mailservers
____________________

mei 2022

Changelog TSMS 09.05.11

Fixes en verbeteringen

 • Volledige backup loopt ook door bij gearchiveerde bestanden
____________________

maart 2022

Changelog TSMS 09.05.10

Fixes en verbeteringen

 • Fix in ontvangen berichten van email agent, hierdoor wordt de configuratie correct overgenomen.
____________________

februari 2022

Changelog TSMS 09.05.09

Fixes en verbeteringen

 • Windows Email agent ondersteunt TLS 1.2
____________________

februari 2022

Changelog TSMS 09.05.08

Nieuwe feature

 • TSMS ondersteunt “email to SMS”
  Emailadressen, die berichten doorsturen naar een SMS dienst, kunnen nu ook in TSMS ingevoerd worden. TSMS stuurt speciaal opgemaakte emails naar deze adressen, waarna die vervolgens
  doorgestuurd worden als SMS.
Screenshot: email to SMS
____________________

februari 2022

Changelog TSMS 09.05.07


Fixes TSMS

 • Correctie op newline characters in emails van emailagent, voordat ze worden verwerkt door de TSMS server.
____________________

oktober 2021

Changelog TSMS 09.05.06


Nieuwe features TSMS

 • Linux Email agent met ondersteuning voor office365 SMTP servers (TLS support)
____________________

september 2021

Changelog TSMS 09.05.05


Fixes TSMS

 • Bugfix: Alarmen blijven niet meer plakken, na bevestiging in meldingen scherm.
 • Bugfix: problemen met pop3_client en send_notifications opgelost
____________________

september 2021

Changelog TSMS 09.05.04


Nieuwe features TSMS

 • Windows email agent ondersteuning voor office365 SMTP servers (TLS support)
 • Quotes om service PATH variable
 • Bugfix email agent: niet ontvangen van notificaties bij connectie problemen met mailserver
____________________

juli 2021

Changelog TSMS 09.05.03


Nieuwe features TSMS

 • Preconfigured Agent: In TSMS Admin kan een agent vooraf geconfigureerd worden, waarna een zip file wordt gemaakt. Deze zips bevatten alle instellingen die nodig zijn voor de Agent installatie. Zo is het mogelijk dat de installatie uitgevoerd wordt zonder dat er aan de gebruiker vragen worden gesteld. (unattended installation).
Screenshot: preconfigured agent
 • Sjabloon Agent: Een Sjabloon Agent kan worden aangemaakt met standaard triggers en instellingen, zodat je dit sjabloon kunt gebruiken voor nieuwe en bestaande Agents.
Screenshot: aanmaken van een sjabloon agent
 • Unattended installatie: Linux, Unix en macOS unattended installatie mogelijk, er worden dan tijdens de installatie geen vragen meer gesteld.
 • Email Linux Agent: Linux Agent kan nu ook zijn informatie aan de TSMS Server leveren via een email verbinding, in plaats van een TCP/IP connectie.

Fixes en verbeteringen TSMS 09.05.03

Agent Settings

 • Knop TSMS maps upload, styling gemoderniseerd.
 • Aangave dat het Agent in een cluster zit, netter gemaakt.
 • Niet bruikbare velden weggehaald bij het toevoegen van een dash monitored items.
 • Bij Agent upgrade automatische herladen van 5 naar 30 seconden gezet.
 • On-premises Exchange 2019 monitoring verbeterd.
Screenshot: meldingen in de exchange module
 • Registry leeg veld, check gebouwd.
 • Process toevoegen aan monitoring, lege naam check gebouwd.
 • Bij uitvinken van de via_agent veld, wordt het veld grijs en verdwijnt de tekst
 • Email Agent duidelijker weergegeven in user interface
Screenshot:: In de informatie melding van email agent

Overige

 • Telegram verbeteringen.
 • Uitbreiding technische mogelijkheden om mail te ontvangen van email Agents.
 • Email Agents met een punt in de naam worden nu ook correct verwerkt.
 • Knop handleiding werkt weer.
 • CPU/Memory en Filesystem grafieken robuuster gemaakt.
 • Toevoegen netwerk component verbeterd.
 • Bij meldingen selecteer alle waarschuwingen en alarmen op deze pagina werken weer.
 • De handleiding heeft uitgebreidere documentatie over de Email Agents en Exchange.
____________________

april 2021

Changelog TSMS 09.05.02


Nieuwe features TSMS

 • Telegram: Het is nu naast email en sms ook mogelijk om via Telegram notificaties te ontvangen. Telegram kan gemakkelijk op veel apparaten gebruikt worden en niet alleen op de mobiel. Telegram lijkt erg op WhatsApp, je kunt met elkaar communiceren en foto’s, berichten, etc. versturen. Waar WhatsApp zich echter kenbaar maakt met je gsm, heb je voor Telegram een account nodig.
Screenshot: In mijn instellingen de opties voor notificeren
 • Kopiëren dashboard naar andere gebruiker: Als een dashboard helemaal ingesteld is en gefinetuned, kan deze in zijn geheel naar een andere gebruiker worden gekopieerd. Dit kan alleen met toestemming van deze gebruiker.
 • Nieuwe User Interface: Grootste wijzigingen zijn het aanpassen van het hoofdmenu en de gehele opmaak is gebruiksvriendelijker en overzichtelijker geworden.
Screenshot: Nieuw hoofdmenu met de TSMS Show
 • Uitbreiding in mijn instellingen: In de tab Privileges is een tabel toegevoegd met informatie over welke rechten de groepen, waar hij lid van is, heeft bij welke componenten.
Screenshot: Uitbreiding mijn instellingen

Fixes en verbeteringen TSMS 09.05.02

TSMS Show

 • In de TSMS show wordt achter een systeem, die in een cluster zit, de tekst “(cluster)” gezet ipv “Cluster_” voor de systeemnaam.

Meldingen

 • De gemeten waarde kan in een kolom of in een rij worden weergegeven. Bij verandering van deze keuze wordt de pagina voortaan meteen ververst.

Agent instellingen/ Sjablonen

 • In de tabel bestandssystemen (NUM/ Agent instellingen) zijn de Inodes toegevoegd.
 • Bij het uitvoeren van een TP Connector script, worden de scripts door de TSMS agent gecontroleerd en gestopt indien nodig.
 • Bij TP Connector kun je een beschrijving opnemen in een informatie box. Hier kan bijvoorbeeld het doel en de werking van het script ingevuld worden.

Globale instellingen

 • Bij de Netwerk load staat nu ook de tekst Throughput en Inbound en Outbound, net zoals bij de grafieken.
 • De tekst box is vervangen door een listbox met beschikbare agents bij het instellen van een Trap.
 • Bij Kopieer instellingen worden bij de beschikbare systemen, waar de instellingen naar toe gekopieerd kunnen worden, het OS genoemd.
Screenshot: Beschikbare systemen met OS
 • De knoppen bij Event log zijn aangepast aan de pagina inhoud.
 • Bij het aanmaken van een nieuwe TCP/IP is de Result label nu altijd leeg.
 • Bij het verwijderen van een SNMP component wordt de configuratie correct door de agent overgenomen.
 • In de tabel netwerkbelasting (NUM/ globale instellingen) wordt de grafische info weergegeven ook als de Netwerk load monitoring uit staat.

Inventaris

 • Als een groep wordt verwijdert, wordt dit ook aangepast in de Cluster Resource.
 • Door het automatisch detecteren van een nieuwe agent kan in de inventaris later de groepen worden toegevoegd. Voor de duidelijkheid is een *NIEUW tag toegevoegd.
Screenshot: *NIEUW tag toegevoegd

Overige

 • Enkele interne script zijn overgegaan naar een hogere beveiligingsniveau.
 • De Login pagina is zodanig aangepast dat White label ook mogelijk is.
 • Diverse icoontjes/images zijn voorzien van een additionele tekst, wanneer je er overheen gaat met de muis, zodat duidelijker wordt waar ze voor dienen.
 • Als direct na het aanmaken van een cluster bij de grafieken in de Details wordt gekeken, wordt de eerste 5 minuten de melding “No data” weergegeven.
 • Bij het toevoegen van een ESX server de grafieken van de Datastores geven de melding “No data”, zolang er geen verbinding is.
 • In de server zijn verbeteringen aangebracht voor het loggen van de server log ter voorkoming van problemen in de User Interface.
 • Bij het toevoegen van een nieuwe gebruiker blijft het veld laatste login achter de nieuwe gebruiker leeg.
 • Bij Kopieer instellingen wordt de pagina in de TP connector tab automatisch ververst als een andere agent wordt gekozen.
 • De * voor verplichte velden zijn weggehaald.
 • De tabel met agents in de inventaris wordt opnieuw geladen als een groep wordt verwijdert.
 • Bij instellen van bestanden heeft het aanvinken van “Mag niet aanwezig zijn ” geen invloed meer op de instellingen bij de Maximale grootte van het bestand.
 • Verbeteringen in het proces van offline data verzamelen van een Agent en daarna de data naar de server versturen.
 • De karakters &[]; worden voortaan geaccepteerd in de Exchange Mailbox.
 • Standaard rapporten geleverd door leverancier hebben geen “example_” meer in de naam.
 • Kleine tekstuele wijzigingen.
 • De handleiding heeft uitgebreidere documentatie over de Timesync gekregen.
____________________

juli 2020

Changelog TSMS 09.05.01


Fixes en nieuwe features TSMS 09.05.01

TSMS Show

 • De grafische weergave van de cpu/mem en disken is verbeterd in details scherm
 • De gauge wordt ook getoond als er nog geen informatie is geleverd door de Agent, met de melding “Ontbrekende data”
 • De balken in de Show zijn nu in zijn geheel clickable

Dashboard

 • Netwerk componenten kun je opnemen als Item in het Dashboard
 • Voor individuele poorten van een netwerk component kun je de huidige status en load weergeven in een Gauge
Screenshot: De history en de current value (met nieuwe gauge) van de netwerkload in dashboard
 • De TSMS show, notifications en TSMS maps kunnen nu als dash item toegevoegd worden in het dashboard, waardoor het mogelijk wordt om ze roterend weer te geven.
 • De Y-as wordt goed onthouden bij meerdere regels met dash items in het dashboard

TSMS maps

 • In de Maps wordt de alias getoond i.p.v de systeemnaam
 • Naast het icoontje wordt voortaan de alias en als die niet aanwezig is de systeemnaam weergegeven
Screenshot: in TSMS Maps is het eenvoudig om een compleet netwerk te monitoren

Backup

 • Status bij het handmatig starten van de backup wordt continue weergegeven

Overige

 • Sommige verbeteringen in Cluster monitoring
 • Toevoegen netwerk component verbeterd
 • Bij toevoegen processen ook cpu en memory instelbaar
 • Edit, Delete en Help icoontjes wordt ondersteunende tekst getoond
 • Bij het aanklikken van de helpdocumentatie in de Show zullen de groepen niet meer inklappen
 • Van Email ID is geen verplicht veld meer bij TSMS Admin, tab Email en SMS Settings
 • Waarschuwing als je Email of SMS bij gebruiker invult, maar het is niet geconfigureerd
 • De kleuren van de TSMS User Interface zijn per gebruiker instelbaar en gemoderniseerd
 • Pointer verschijnt bij hovering over de login knop
 • Time Synchronisatie montoring off is aangepast
 • Index Out of Range melding als Sessie has expired verholpen
____________________

September 2019

Changelog TSMS 09.05.00

Fixes en verbeteringen TSMS 09.05.00

Agent / Component

 • Nieuwe Component, fix voor de check op velden (alleen cijfers, hoger of gelijk en andere)
 • Bij Netwerk Componenten, ESX en Cluster namen is een check ingebouwd voor gebruik van / en \
 • Check ingebouwd dat de alias niet een bestaande Agent of component naam is
 • Een Agent kan niet verwijdert worden als hij nog gebruikt wordt als een “Via Agent” (netwerkmonitoring)
 • Netwerk Component met alleen TCP/IP monitoring wordt correct weergegeven in de inventaris lijst

ESX

 • Datastores percentage in ESX wordt afgerond
 • ESX: reset Agent zorgt ervoor dat de melding ”missing datastore” verdwijnt
 • Issues met inloggen ESX opgelost

TP Connector

 • TP Connector herhaalt de meldingen voor waarschuwing en alarm, maar niet bij ok status
 • Bij TP Connector is het voortaan verplicht om de groepen in te vullen
Screenshot TP connector
screenshot TP connector

Backup

 • TSMS Backup slaat voortaan ook sql tables met spaties in de naam op
 • De backup.exe is hernoemd naar tsms_backup.exe

Bestandsmonitoring

 • Labels in bestandsmonitoring kunnen spaties in de naam hebben
 • Labels in bestandsmonitoring, de check op reguliere expressies is verbeterd

Maps

 • Bij Maps is de lege optie verwijdert in de Status Listbox
 • Nieuwe layout in SUM/Maps (Icons en Maps, listboxes zijn verplaatst)

Overige

 • Vanwege de nieuwe feature MacOS monitoring, is Unix Only verwijderd uit de User Interface
 • De Melding “Licenses Corrupt” is veranderd in “Wrong Licenses”
 • Het veld Time Sync is begrensd van -12 tot 12
 • Hotfix 09.03.04 Cluster processes.current behandelt /\ of / in processnaam correct
 • Normal user kan zijn eigen rechten zien in account settings
 • Performance verbetering in de Gui, Inventaris en TSMS details
 • Algemene verbeteringen in de Gui
 • Netwerk load checks aangepast bij toevoegen en verwijderen
 • Netwerk OID floating numbers verwijderd
 • Hotfix 09.03.04: SNMP OID, het correct behandelen van componentnaam met een . erin
 • Nieuwe CPU and Memory graphics TSMS Show Detail
screenshot TSMS detail
Screenshot: TSMS detail, new graphic

 

April 2019

Changelog TSMS 09.04.01

Fixes en verbeteringen TSMS 09.04.01

 • Cluster wordt nu weergegeven zonder “cluster_” voor de naam
 • Opgelost dat groepsmeldingen werden uitgeschakeld als laatste proces in de GUI zich in een cluster bevond
 • MacOS-tabblad verplaatst van het einde naar voor het netwerktabje in SUM Inventaris
 • Wanneer je een component bewerkt, voortaan duidelijk zichtbaar op welk component je bezig bent
 • In TPConnector settings komt het notificatiesjabloon vóór de groepen
 • Wanneer je aliassen wijzigt, worden eventuele spaties aan het begin en einde voortaan verwijderd
 • Ontbrekende ” in de database bij het toevoegen van TPConnector-script met ” in de database is opgelost
 • Bij de allereerste keer invoeren van de globale instellingen van SUM is de knop “toevoegen connect” beschikbaar
 • Connect Label in Prestatie is hernoemd naar Connect Script
 • opgelost: bij het veranderen van een connect string, ontvangt de Agent een reload
 • Bij toevoegen label is de labelnaam altijd ingeschakeld
 • bewerken OID en SNMP-trap is weer mogelijk
New interface without sliders
Screenshot: TSMS detail, new graphic
 • Schuifregelaars verwijdert uit de gebruikersinterface
 • TSMS World wordt nu TSMS Maps genoemd
 • Bug lege regels in dash beschrijving is opgelost
 • Bug in achtergrondkleuren en hoveren bij persoonlijke instellingen, monitoring UIT

December 2018

Changelog TSMS 09.04.00

Fixes en verbeteringen TSMS 09.04.00

 • TSMS Server blijft actief tijdens een volledige backup (lees meer over backup)
 • Wanneer de TSMS server niet actief is, wordt de notificatie software ook gestopt
 • Procedure voor terugzetten van backup (lees de documentatie)
 • Enkele ESX monitoring verbeteringen
 • Verbeteringen in de TSMS Free Trial (Download Trial)
 • Herkenning van Windows 2016  in GUI
Agent Settings in Normal User Menu
Screenshot: Herkenning van Windows 2016 in Agent Settings

 

April 2019

Changelog TSMS 09.03.05

Nieuwe feature

 • Nieuwe installatie procedure: Deze versie wordt gebruikt voor nieuwe klanten, nieuwere versies kunnen als update worden geïnstalleerd.

Fixes en verbeteringen TSMS 09.03.05

 • Connect Label in Prestatie is hernoemd naar Connect Script
 • Opgelost lege tabblad bij Network Load wanneer een component naam “.” bevat
 • In Super User Menu bij Meer Info is de mogelijkheid toegevoegd om een rapport van te maken van alle monitoring settings in TSMS
 • Opgelost detail informatie van echt grote disken
 • Opgelost in Super User Menu, Inventaris laat Netwerk Component zien met alleen TCP/IP, zoals Access Points
 • Enige Cluster aanpassingen nav klantvraag

Oktober 2018

Changelog TSMS 09.03.04

Nieuwe feature

 • De TSMS-agent is nu ook beschikbaar voor apparaten met macOS, naast Microsoft, Linux, UNIX, ESX.

Fixes en verbeteringen TSMS 09.03.04

Na prestatie-analyse lag de nadruk bij deze versie op het verbeteren van het reactievermogen en de stabiliteit. De prestaties zijn verbeterd op de volgende pagina’s:

 • TSMS Show
 • Meldingen
 • Inventarislijst

  juli 2018

Changelog TSMS 09.03.03

TSMS 09.03.03 Fixes en nieuwe features

 • TP Connector kan ook ps1-scripts verwerken
 • TSMS-kaarten met ruimte in naam worden vervangen door _
 • Als een TSMS-kaart wordt gebruikt, kan deze niet worden verwijderd, TSMS zal je hierover informeren
 • Agent Offline informatie wordt verzonden wanneer de verbinding weer beschikbaar is
 • ESX-monitor problemen met geciteerde aanhalingstekens

TSMS 09.03.03 Minor fixes en verbeteringen

 • Verboden Proces Sjabloon wordt opgeslagen
 • Zichtbaarheid van het tabblad Netwerk laden hersteld
 • Het wachtwoord opslaan werkt wanneer TSMS niet op de C-schijf is geïnstalleerd
 • In sjabloon wordt Event log Forward de groepen voortaan ook opgeslagen
 • MSSQL zal niet inslapen na lang inactiviteit
 • Cluster Resource Group van statuswaarschuwing naar ok vaste status
 • Schoonmaakscripts beschikbaar
 • TCP Response tijd: the response time is verlengd van 60 naar 600 seconden
 • Zichtbaarheid Network Load  in Super User Menu, je wordt niet meer naar labels geleidt

mei 2018

Changelog TSMS 09.03.02

TSMS 09.03.02 Fixes en nieuwe features

 • TSMS Maps: systeem namen met meerdere streepjes (-), kunnen nu ook in visueel overzicht geplaatst worden
 • Event Log meldingen: randvoorwaarden in de meldingen worden nu naar alle agents gezonden als je * invult bij Agent NaamTSMS Maps screenshot

TSMS 09.03.02 Minor fixes en verbeteringen

 • In de netwerk belasting tab werkt de selecteer alle verbonden nu wanneer verboden proces wordt aangevinkt, wordt deze opgeslagen
 • Registry is in de nieuwe stijl opgemaakt

screenshot registry

 

april 2018

Changelog TSMS 09.03.01

TSMS 09.03.01 Fixes en nieuwe features

     Informatiebalk in Agent Instellingen
De stijl boven het menu had een paar problemen, zoals informatie die nu wordt vernieuwd bij het veranderen van het systeem waar je in werkt,
de outlining is verbeterd

     Cluster monitoring
Enkele problemen opgelost, zoals: het bijwerken van de detailgeschiedenis bij het wijzigen van het systeem waaraan je werkt,
gedetailleerde informatie boven het menu, de lijst Bestandssysteem wordt ook bijgewerkt wanneer de voorkeursserver binnen een bron wordt gewijzigd.

TSMS 09.03.01 Andere fixes en verbeteringen

 • Sessie time-out ivm het afhandelen van een logout wanneer u zich op de TSMS-showpagina bevindt
 • Het tabblad Netwerk belasting is alleen zichtbaar als het systeem hiervoor een licentie heeft
 • Privacy-informatie met betrekking tot TSMS-gebruikers, zoals geslacht en privé-e-mail, verwijderd
 • Het toevoegen van een nieuwe TSMS-gebruiker is nu gebruiksvriendelijker
 • CPU-monitoring kan ook worden in- en uitgeschakeld nadat Forbidden is ingesteld
 • Bij verwerken van een lid van een cluster wordt gedetailleerde informatie over de resource gegeven
 • Verbeteringen in de gebruikersinterface

Maart 2018

Changelog TSMS 09.03.00

TSMS 09.03.00 New features

Encryption
– All communication between agent and server is encrypted with AES
– Every TSMS agent sets up a Diffie-Hellman key exchange with the server after installation.
– All communication to the sysinfo of the agent is checked for possible replay attacks

Cluster monitoring
Now possible to monitor a cluster, a configuration of two or more independent computing systems (called nodes) that are connected to the same disk subsystem. Monitor the resource groups, containing the processes and disk subsystems. TSMS will then notify you when the cluster or resourcegroup has f.e. a failover, failback or down.

TSMS 09.03.00 Fixes and enhancements

The bar in Agent Settings is extended with more information and a new look

Search in notifications screen is in alphabetic order now

User Interface improvements

 

TSMS 09.02.01 Fixes and enhancements:

New TSMS Backup Feature is based on the GFS (Grandfather–Father–Son) retention method for maintaining hierarchical restore points. GFS method describes a rotation scheme whereby a daily backup (the son), a weekly backup (the father) and a monthly backup (the grandfather) are created to maintain a hierarchical backup strategy.

 • User Interface improvements
 • Update of the feature to receive SMS via Messagebird
 • SNMP performance improvements
 • Several issues in Process Module
 • Extended Help Documentation

TSMS 09.02.00 Fixes and enhancements:

 • Full automatic installation executable TSMS
 • Download TSMS, take a cup of coffee during installation and start monitoring.Screenshot: Notifications in TSMS Trial

 • User Interface improvements
 • Extensive Network Load
 • Network OID
 • Standard reports available
 • Free Trial version available
 • Performance notifications screen improved
 • Performance improvements/balancing server software
 • Agent upgrade possible with https

TSMS 09.01.14 Fixes and enhancements:

 • New User Interface first edition
 • Exchange mail box changed to maximum 20GB monitoring.
 • TSMS admin email-id is now being saved.
 • Some language changes.
 • Login page, you can use the <tab> key.
 • Community string also double password field.
 • Free Trial version a warm welcome message for new users.
 • Dashes can now be assigned to “All TSMS Groups”.
 • Dashes for tables, sorting order ASC or DESC added as option.
 • A report is now being opened in a separate Tab.
 • Added Data Store graphics to ESX in TSMS Show details.

TSMS 09.01.13 Fixes and enhancements:

 • TSMS reports will appear in separate tab, so user can save it and make a pdf report.
 • In the overview tables in the Inventory there is now also information about mutate groups, watch groups and notification groups.
 • Registry monitoring in Super User Menu, monitoring on/off function has been added in template.
 • Login Screen has new appearance.
 • TSMS Maps linking to another map is activated without a refresh.
 • Mutate a user, you can select the TSMS Groups this user is member of, without having to go to the Groups menu.
 • TSMS User passwords are now conform the Dutch “B.02 9 van de ICT Richtlijnen voor webapplicaties van het NSCS”.
 • When groups with only watch users is added to a system for receiving notification, you will get a warning message.
 • TSMS Email agent notifications are now ordered by TSMS Server on agent sending date and time.

TSMS 09.01.13 Small Changes:

 • Time Sync History is shown in TSMS Show Details screen.
 • Inventory list “you are here” also gives information on separate tabs you are working on.
 • Select listbox in notifications screen text changed.
 • Choose from list Tpconnector is now in alphabetical order.
 • ESX monitoring SWAP monitoring is removed.
 • Cluster members was listbox now text with members separated by “-”.
 • Trial Installation will start IE after installation full screen on TSMS server.
 • Trial Installation Event Log Information and Audit Success is added to Filter.
 • When Session has expired, you will be redirected to the Login Page again.
 • TSMS reports exchange tab is hidden.
 • TSMS reports tab Custom Chapter will disappear when deselected.
 • Adding a file to the monitoring that ends with a \ (like c:\apps\) will be accepted and whole directory will be monitored, including subdirectories and files in
 • it.
 • System alias can not be the same as the system name, just leave the alias
 • blank if you want to use the system name as it is.

TSMS 09.01.12 Fixes and Enhancements:

 • An overview where groups or notifications templates are used by which components or dashes is added in the Super User menu at More Information.
 • In the overview tables in the Inventory there is now also information about mutate groups, watch groups and notification groups.
 • Adding a component password is with two password fields and not readable.
 • In the overview tables at Agent Settings the rows of components whose monitoring is set off, like file system/ processes, will be grey.
 • First time TSMS is started after installation there will be a message like: “Congratulations, this is the first time you Sign In. Start here”.
 • If ESX information gathering (login succeeded) gives nothing the first time, notification is waiting now for next round.

TSMS 09.01.12 Small Changes:

 • Result labels checkbox works correct now
 • TSMS Maps with red image, background color also red
 • Popup information appears only once
 • Dashboard better translated to Dutch
 • Dashboard pages with no dashes in it, will be skipped
 • When uploaded a map, the map will be visible right away in the listbox
 • System Settings error messages are now shown as text, no longer as popup messages
 • ESX configuration is now send directly to a TSMS agent
 • ESX history shows also the data store and hardware history
 • TSMS show details changing tabs are working better now
 • Documentation is extended with “Getting Started with TSMS”
 • Logout is also translated in Dutch