Changelog

juli 2020

Changelog TSMS 09.05.01

Fixes en nieuwe features TSMS 09.05.01

TSMS Show

 • De grafische weergave van de cpu/mem en disken is verbeterd in details scherm
 • De gauge wordt ook getoond als er nog geen informatie is geleverd door de Agent, met de melding “Ontbrekende data”
 • De balken in de Show zijn nu in zijn geheel clickable

Dashboard

 • Netwerk componenten kun je opnemen als Item in het Dashboard
 • Voor individuele poorten van een netwerk component kun je de huidige status en load weergeven in een Gauge
Screenshot: De history en de current value (met nieuwe gauge) van de netwerkload in dashboard
 • De TSMS show, notifications en TSMS maps kunnen nu als dash item toegevoegd worden in het dashboard, waardoor het mogelijk wordt om ze roterend weer te geven.
 • De Y-as wordt goed onthouden bij meerdere regels met dash items in het dashboard

TSMS maps

 • In de Maps wordt de alias getoond i.p.v de systeemnaam
 • Naast het icoontje wordt voortaan de alias en als die niet aanwezig is de systeemnaam weergegeven
Screenshot: in TSMS Maps is het eenvoudig om een compleet netwerk te monitoren

Backup

 • Status bij het handmatig starten van de backup wordt continue weergegeven

Overige

 • Sommige verbeteringen in Cluster monitoring
 • Toevoegen netwerk component verbeterd
 • Bij toevoegen processen ook cpu en memory instelbaar
 • Edit, Delete en Help icoontjes wordt ondersteunende tekst getoond
 • Bij het aanklikken van de helpdocumentatie in de Show zullen de groepen niet meer inklappen
 • Van Email ID is geen verplicht veld meer bij TSMS Admin, tab Email en SMS Settings
 • Waarschuwing als je Email of SMS bij gebruiker invult, maar het is niet geconfigureerd
 • De kleuren van de TSMS User Interface zijn per gebruiker instelbaar en gemoderniseerd
 • Pointer verschijnt bij hovering over de login knop
 • Time Synchronisatie montoring off is aangepast
 • Index Out of Range melding als Sessie has expired verholpen

September 2019

Changelog TSMS 09.05.00

Fixes en verbeteringen TSMS 09.05.00

Agent / Component

 • Nieuwe Component, fix voor de check op velden (alleen cijfers, hoger of gelijk en andere)
 • Bij Netwerk Componenten, ESX en Cluster namen is een check ingebouwd voor gebruik van / en \
 • Check ingebouwd dat de alias niet een bestaande Agent of component naam is
 • Een Agent kan niet verwijdert worden als hij nog gebruikt wordt als een “Via Agent” (netwerkmonitoring)
 • Netwerk Component met alleen TCP/IP monitoring wordt correct weergegeven in de inventaris lijst

ESX

 • Datastores percentage in ESX wordt afgerond
 • ESX: reset Agent zorgt ervoor dat de melding ”missing datastore” verdwijnt
 • Issues met inloggen ESX opgelost

TP Connector

 • TP Connector herhaalt de meldingen voor waarschuwing en alarm, maar niet bij ok status
 • Bij TP Connector is het voortaan verplicht om de groepen in te vullen
Screenshot TP connector
screenshot TP connector

Backup

 • TSMS Backup slaat voortaan ook sql tables met spaties in de naam op
 • De backup.exe is hernoemd naar tsms_backup.exe

Bestandsmonitoring

 • Labels in bestandsmonitoring kunnen spaties in de naam hebben
 • Labels in bestandsmonitoring, de check op reguliere expressies is verbeterd

Maps

 • Bij Maps is de lege optie verwijdert in de Status Listbox
 • Nieuwe layout in SUM/Maps (Icons en Maps, listboxes zijn verplaatst)

Overige

 • Vanwege de nieuwe feature MacOS monitoring, is Unix Only verwijderd uit de User Interface
 • De Melding “Licenses Corrupt” is veranderd in “Wrong Licenses”
 • Het veld Time Sync is begrensd van -12 tot 12
 • Hotfix 09.03.04 Cluster processes.current behandelt /\ of / in processnaam correct
 • Normal user kan zijn eigen rechten zien in account settings
 • Performance verbetering in de Gui, Inventaris en TSMS details
 • Algemene verbeteringen in de Gui
 • Netwerk load checks aangepast bij toevoegen en verwijderen
 • Netwerk OID floating numbers verwijderd
 • Hotfix 09.03.04: SNMP OID, het correct behandelen van componentnaam met een . erin
 • Nieuwe CPU and Memory graphics TSMS Show Detail
screenshot TSMS detail
Screenshot: TSMS detail, new graphic

 

April 2019

Changelog TSMS 09.04.01

Fixes en verbeteringen TSMS 09.04.01

 • Cluster wordt nu weergegeven zonder “cluster_” voor de naam
 • Opgelost dat groepsmeldingen werden uitgeschakeld als laatste proces in de GUI zich in een cluster bevond
 • MacOS-tabblad verplaatst van het einde naar voor het netwerktabje in SUM Inventaris
 • Wanneer je een component bewerkt, voortaan duidelijk zichtbaar op welk component je bezig bent
 • In TPConnector settings komt het notificatiesjabloon vóór de groepen
 • Wanneer je aliassen wijzigt, worden eventuele spaties aan het begin en einde voortaan verwijderd
 • Ontbrekende ” in de database bij het toevoegen van TPConnector-script met ” in de database is opgelost
 • Bij de allereerste keer invoeren van de globale instellingen van SUM is de knop “toevoegen connect” beschikbaar
 • Connect Label in Prestatie is hernoemd naar Connect Script
 • opgelost: bij het veranderen van een connect string, ontvangt de Agent een reload
 • Bij toevoegen label is de labelnaam altijd ingeschakeld
 • bewerken OID en SNMP-trap is weer mogelijk
New interface without sliders
Screenshot: TSMS detail, new graphic
 • Schuifregelaars verwijdert uit de gebruikersinterface
 • TSMS World wordt nu TSMS Maps genoemd
 • Bug lege regels in dash beschrijving is opgelost
 • Bug in achtergrondkleuren en hoveren bij persoonlijke instellingen, monitoring UIT

December 2018

Changelog TSMS 09.04.00

Fixes en verbeteringen TSMS 09.04.00

 • TSMS Server blijft actief tijdens een volledige backup (lees meer over backup)
 • Wanneer de TSMS server niet actief is, wordt de notificatie software ook gestopt
 • Procedure voor terugzetten van backup (lees de documentatie)
 • Enkele ESX monitoring verbeteringen
 • Verbeteringen in de TSMS Free Trial (Download Trial)
 • Herkenning van Windows 2016  in GUI
Agent Settings in Normal User Menu
Screenshot: Herkenning van Windows 2016 in Agent Settings

 

April 2019

Changelog TSMS 09.03.05

Nieuwe feature

 • Nieuwe installatie procedure: Deze versie wordt gebruikt voor nieuwe klanten, nieuwere versies kunnen als update worden geïnstalleerd.

Fixes en verbeteringen TSMS 09.03.05

 • Connect Label in Prestatie is hernoemd naar Connect Script
 • Opgelost lege tabblad bij Network Load wanneer een component naam “.” bevat
 • In Super User Menu bij Meer Info is de mogelijkheid toegevoegd om een rapport van te maken van alle monitoring settings in TSMS
 • Opgelost detail informatie van echt grote disken
 • Opgelost in Super User Menu, Inventaris laat Netwerk Component zien met alleen TCP/IP, zoals Access Points
 • Enige Cluster aanpassingen nav klantvraag

Oktober 2018

Changelog TSMS 09.03.04

Nieuwe feature

 • De TSMS-agent is nu ook beschikbaar voor apparaten met macOS, naast Microsoft, Linux, UNIX, ESX.

Fixes en verbeteringen TSMS 09.03.04

Na prestatie-analyse lag de nadruk bij deze versie op het verbeteren van het reactievermogen en de stabiliteit. De prestaties zijn verbeterd op de volgende pagina’s:

 • TSMS Show
 • Meldingen
 • Inventarislijst

  juli 2018

Changelog TSMS 09.03.03

TSMS 09.03.03 Fixes en nieuwe features

 • TP Connector kan ook ps1-scripts verwerken
 • TSMS-kaarten met ruimte in naam worden vervangen door _
 • Als een TSMS-kaart wordt gebruikt, kan deze niet worden verwijderd, TSMS zal je hierover informeren
 • Agent Offline informatie wordt verzonden wanneer de verbinding weer beschikbaar is
 • ESX-monitor problemen met geciteerde aanhalingstekens

TSMS 09.03.03 Minor fixes en verbeteringen

 • Verboden Proces Sjabloon wordt opgeslagen
 • Zichtbaarheid van het tabblad Netwerk laden hersteld
 • Het wachtwoord opslaan werkt wanneer TSMS niet op de C-schijf is geïnstalleerd
 • In sjabloon wordt Event log Forward de groepen voortaan ook opgeslagen
 • MSSQL zal niet inslapen na lang inactiviteit
 • Cluster Resource Group van statuswaarschuwing naar ok vaste status
 • Schoonmaakscripts beschikbaar
 • TCP Response tijd: the response time is verlengd van 60 naar 600 seconden
 • Zichtbaarheid Network Load  in Super User Menu, je wordt niet meer naar labels geleidt

mei 2018

Changelog TSMS 09.03.02

TSMS 09.03.02 Fixes en nieuwe features

 • TSMS Maps: systeem namen met meerdere streepjes (-), kunnen nu ook in visueel overzicht geplaatst worden
 • Event Log meldingen: randvoorwaarden in de meldingen worden nu naar alle agents gezonden als je * invult bij Agent NaamTSMS Maps screenshot

TSMS 09.03.02 Minor fixes en verbeteringen

 • In de netwerk belasting tab werkt de selecteer alle verbonden nu wanneer verboden proces wordt aangevinkt, wordt deze opgeslagen
 • Registry is in de nieuwe stijl opgemaakt

screenshot registry

 

april 2018

Changelog TSMS 09.03.01

TSMS 09.03.01 Fixes en nieuwe features

     Informatiebalk in Agent Instellingen
De stijl boven het menu had een paar problemen, zoals informatie die nu wordt vernieuwd bij het veranderen van het systeem waar je in werkt,
de outlining is verbeterd

     Cluster monitoring
Enkele problemen opgelost, zoals: het bijwerken van de detailgeschiedenis bij het wijzigen van het systeem waaraan je werkt,
gedetailleerde informatie boven het menu, de lijst Bestandssysteem wordt ook bijgewerkt wanneer de voorkeursserver binnen een bron wordt gewijzigd.

TSMS 09.03.01 Andere fixes en verbeteringen

 • Sessie time-out ivm het afhandelen van een logout wanneer u zich op de TSMS-showpagina bevindt
 • Het tabblad Netwerk belasting is alleen zichtbaar als het systeem hiervoor een licentie heeft
 • Privacy-informatie met betrekking tot TSMS-gebruikers, zoals geslacht en privé-e-mail, verwijderd
 • Het toevoegen van een nieuwe TSMS-gebruiker is nu gebruiksvriendelijker
 • CPU-monitoring kan ook worden in- en uitgeschakeld nadat Forbidden is ingesteld
 • Bij verwerken van een lid van een cluster wordt gedetailleerde informatie over de resource gegeven
 • Verbeteringen in de gebruikersinterface

Maart 2018

Changelog TSMS 09.03.00

TSMS 09.03.00 New features

Encryption
– All communication between agent and server is encrypted with AES
– Every TSMS agent sets up a Diffie-Hellman key exchange with the server after installation.
– All communication to the sysinfo of the agent is checked for possible replay attacks

Cluster monitoring
Now possible to monitor a cluster, a configuration of two or more independent computing systems (called nodes) that are connected to the same disk subsystem. Monitor the resource groups, containing the processes and disk subsystems. TSMS will then notify you when the cluster or resourcegroup has f.e. a failover, failback or down.

TSMS 09.03.00 Fixes and enhancements

The bar in Agent Settings is extended with more information and a new look

Search in notifications screen is in alphabetic order now

User Interface improvements

 

TSMS 09.02.01 Fixes and enhancements:

New TSMS Backup Feature is based on the GFS (Grandfather–Father–Son) retention method for maintaining hierarchical restore points. GFS method describes a rotation scheme whereby a daily backup (the son), a weekly backup (the father) and a monthly backup (the grandfather) are created to maintain a hierarchical backup strategy.

 • User Interface improvements
 • Update of the feature to receive SMS via Messagebird
 • SNMP performance improvements
 • Several issues in Process Module
 • Extended Help Documentation

TSMS 09.02.00 Fixes and enhancements:

 • Full automatic installation executable TSMS
 • Download TSMS, take a cup of coffee during installation and start monitoring.Screenshot: Notifications in TSMS Trial

 • User Interface improvements
 • Extensive Network Load
 • Network OID
 • Standard reports available
 • Free Trial version available
 • Performance notifications screen improved
 • Performance improvements/balancing server software
 • Agent upgrade possible with https

TSMS 09.01.14 Fixes and enhancements:

 • New User Interface first edition
 • Exchange mail box changed to maximum 20GB monitoring.
 • TSMS admin email-id is now being saved.
 • Some language changes.
 • Login page, you can use the <tab> key.
 • Community string also double password field.
 • Free Trial version a warm welcome message for new users.
 • Dashes can now be assigned to “All TSMS Groups”.
 • Dashes for tables, sorting order ASC or DESC added as option.
 • A report is now being opened in a separate Tab.
 • Added Data Store graphics to ESX in TSMS Show details.

TSMS 09.01.13 Fixes and enhancements:

 • TSMS reports will appear in separate tab, so user can save it and make a pdf report.
 • In the overview tables in the Inventory there is now also information about mutate groups, watch groups and notification groups.
 • Registry monitoring in Super User Menu, monitoring on/off function has been added in template.
 • Login Screen has new appearance.
 • TSMS Maps linking to another map is activated without a refresh.
 • Mutate a user, you can select the TSMS Groups this user is member of, without having to go to the Groups menu.
 • TSMS User passwords are now conform the Dutch “B.02 9 van de ICT Richtlijnen voor webapplicaties van het NSCS”.
 • When groups with only watch users is added to a system for receiving notification, you will get a warning message.
 • TSMS Email agent notifications are now ordered by TSMS Server on agent sending date and time.

TSMS 09.01.13 Small Changes:

 • Time Sync History is shown in TSMS Show Details screen.
 • Inventory list “you are here” also gives information on separate tabs you are working on.
 • Select listbox in notifications screen text changed.
 • Choose from list Tpconnector is now in alphabetical order.
 • ESX monitoring SWAP monitoring is removed.
 • Cluster members was listbox now text with members separated by “-”.
 • Trial Installation will start IE after installation full screen on TSMS server.
 • Trial Installation Event Log Information and Audit Success is added to Filter.
 • When Session has expired, you will be redirected to the Login Page again.
 • TSMS reports exchange tab is hidden.
 • TSMS reports tab Custom Chapter will disappear when deselected.
 • Adding a file to the monitoring that ends with a \ (like c:\apps\) will be accepted and whole directory will be monitored, including subdirectories and files in
 • it.
 • System alias can not be the same as the system name, just leave the alias
 • blank if you want to use the system name as it is.

TSMS 09.01.12 Fixes and Enhancements:

 • An overview where groups or notifications templates are used by which components or dashes is added in the Super User menu at More Information.
 • In the overview tables in the Inventory there is now also information about mutate groups, watch groups and notification groups.
 • Adding a component password is with two password fields and not readable.
 • In the overview tables at Agent Settings the rows of components whose monitoring is set off, like file system/ processes, will be grey.
 • First time TSMS is started after installation there will be a message like: “Congratulations, this is the first time you Sign In. Start here”.
 • If ESX information gathering (login succeeded) gives nothing the first time, notification is waiting now for next round.

TSMS 09.01.12 Small Changes:

 • Result labels checkbox works correct now
 • TSMS Maps with red image, background color also red
 • Popup information appears only once
 • Dashboard better translated to Dutch
 • Dashboard pages with no dashes in it, will be skipped
 • When uploaded a map, the map will be visible right away in the listbox
 • System Settings error messages are now shown as text, no longer as popup messages
 • ESX configuration is now send directly to a TSMS agent
 • ESX history shows also the data store and hardware history
 • TSMS show details changing tabs are working better now
 • Documentation is extended with “Getting Started with TSMS”
 • Logout is also translated in Dutch