AVG, GDPR en DPDO, kun je dit eten?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de meesten van ons kennen het wel. Verordeningen betekent dat het regels bevat die direct gelden in alle lidstaten van de Europese Unie. Dit wordt ‘rechtstreekse werking’ genoemd. Verordeningen hebben daarmee een vergelijkbare status als nationale wetten in de lidstaten, maar in geval van strijdigheid gaat de verordening boven de nationale wet. Dat je het maar even weet.

General Data Protection Regulation (GDPR), is een vertaling van AVG of is het andersom, enfin het is exact hetzelfde. De verordening geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van natuurlijke personen in de Europese Unie, onafhankelijk of er al dan niet betaald wordt voor diensten of producten.

De wereld is natuurlijk groter dan de Europese Unie. Voor doorgifte van persoonsgegevens vanuit Nederland naar landen buiten de EU, zogeheten derde landen, gelden aparte regels. De hoofdregel is dat je persoonsgegevens alleen mag doorgeven naar derde landen met een passend beschermingsniveau. En dan volgt er op de overheidswebsite een lijst met wel 13 landen, tjonge. En daarbuiten zijn dan geen regels, denk ik dan? Jawel, dan heb je nog artikel 49 en nog een aantal uitzondering.

Tijd om het misschien vanaf de ander kant te benaderen, wel eens van de The Personal Data (Privacy) Ordinance (DPDO) gehoord? De PDPO krijgt veel aandacht buiten Europa en is eigenlijk de tegen- of aanhanger, het is maar hoe je het ziet, van de GDPR. Beiden zijn zowel gegevensbeschermings- als privacywettelijke kaders die vergelijkbare kernprincipes met betrekking tot privacy delen.

Het komt aan het einde allemaal op hetzelfde neer, of je nu Chinees, Europeaan, Rus, Amerikaan, Arabier of Fries bent. Zodra je data van een ander in je bedrijf hebt, ben jij verplicht om hierover te kunnen rapporteren als de ander het vraagt en je moet het beschermen. De rest van alle data in je bedrijf is van jou, het is jouw data en dus jouw verantwoordelijkheid. En we stelen het allemaal van elkaar…