Niveaus in monitoring

Begripsbepaling monitoring

Monitoring is het waarnemen en verzamelen van informatie gedurende langere tijd of afstand met een bepaalde bedoeling. Dit kan op veel gebieden, zoals social media, milieu, werkprocessen, klimaat en natuurlijk IT. Door de IT omgeving te monitoren kunnen onregelmatigheden in de IT getraceerd worden.

Bezint eer ge begint

Het is natuurlijk leuk om je IT te gaan monitoren, maar waarom wil je monitoren? Ja, om te zien wat er speelt. Waarom dan? Wat ga je er dan mee doen? Je kunt bijvoorbeeld eenvoudig monitoren door het te gebruiken om een melding te krijgen, wanneer een systeem down is, harddisk vol of alleen al om je manager te laten zien wat er allemaal gebeurd is de afgelopen maand. Incidenten worden vlot onder je aandacht gebracht en kunnen snel opgelost worden. Echter je bent dan vooral reactief bezig.

 

grafiek met alarm, warning en ok

Duiding en advies

Een goed monitoringssysteem heeft verschillend statussen: ok, waarschuwing en alarm. Doordat je je monitoringssysteem zo inricht dat waarschuwingen worden afgegeven, wanneer de situatie slechter wordt, kun je al reageren voordat de situatie kritiek wordt. Maar ook bij een melding dat er bijvoorbeeld binnen een dag 3 x een afwijking is van de normale situatie, kun je al conclusies trekken.
Door te monitoren verzamel je relevante data over een langere periode. Hierdoor worden patronen makkelijker herkend. Door trends zichtbaar te maken, kun je pro-actief handelen.

Conclusie

Door het in kaart brengen van alle capaciteit-, performance- en beschikbaarheidsproblemen kan er bij acute problemen meteen gehandeld worden. Je bereikt echter een hoger niveau in je IT beheer als je je monitoringstool ook laat waarschuwen als er een verslechtering van de normale situatie geconstateerd wordt. Nog een stap hoger is door de monitoringsdata te bestuderen en te analyseren, worden trends en patronen zichtbaar. Door deze gegevens goed te gebruiken, kunnen incidenten en uitval voorkomen worden en kunnen verbetertrajecten gestart worden op basis van goed onderbouwde feiten.

 

 

Demo Site TSMS, IT monitoring
Kijk hoe je verschillende levels kunt instellen in TSMS op de Demo Site