Monitoring van netwerkverbindingen

In een IT-netwerk is de communicatie essentieel. Het hebben van 24×7 toegang tot je gegevens en internet is in de huidige tijd een vereiste. Dataverbindingen dienen betrouwbaar, veilig en stabiel te zijn. Het tackelen van problemen met de communicatie is dan ook een belangrijke taak van de IT beheerder, waarbij monitoring veel inzicht kan geven.

OSI model

Om te begrijpen waar de problemen uit kunnen bestaan, is het goed om te weten hoe de communicatie in een netwerk verloopt. De uitwisseling van informatie of gegevens tussen applicatieprogramma’s via een netwerkmedium is gestandaardiseerd in het OSI model. Data word verstuurd vanaf laag 7 via laag 1 en ontvangen vanaf laag 1 tot en met laag 7.  

Tijdens het verzenden voegt elke laag zijn eigen informatie toe, een proces wat inkapseling wordt genoemd (in het Engels Encapsulation). Bij ontvangen data word per laag de toegevoegde informatie weer gestript. De extra informatie per laag is nodig voor het afhandelen van het data verkeer. Zo kunnen de problemen van het verplaatsen van informatie ook verdeeld worden in 7 kleinere en beheersbare categorieën.

Oplossen

Je kunt de netwerkproblemen over deze zeven lagen verdelen en systematisch problemen met een netwerk oplossen. Het is raadzaam te beginnen met het oplossen van problemen vanaf de fysieke laag en geleidelijk over te gaan naar de applicatielaag.
    Oftewel beginnen met de vraag “Zit de stekker erin?”